Google PlusFacebookYoutube
Вивафарма Салюшънс ООД
Вивафармa Салюшънс
Медикаменти

Oncotype DX

Цена:
5900.00 лв.

 

Брошура на Oncotype DX - моля натиснете тук

Статистика Онкотайп

 

Наскоро сте били диагностицирани с рак на гърдата? Трудно Ви е да вземете решение за метода на лечение? Трябва да знаете, че голям процент от жените с рак на млечната жлеза в ранен стадий нямат полза от химиотерапия!

 

Oncotype DX® може да Ви бъде от огромна полза и да промени пътя на лечението Ви!

 

Обща информация

Oncotype DX е молекулно-диагностичен тест, който анализира индивидуалната биология на тумора при рак на гърдата чрез изследване на 21 гена в туморната тъкан. Анализът дава резултата Recurrence Score® (скала за оценка на риска от рецидив). Резултатът на Recurrence Score, който е число между 0 и 100, предоставя информация относно това колко вероятно е Вашият рак на гърдата да се появи отново в рамките на 10 години от поставянето на диагнозата и може би по-важното е, каква е вероятността, Вие да имате полза от химиотерапия.

Тъй като, тестът Oncotype се извършва върху малко количество тъкан, отстранена по време на Вашата първоначална операция (пункционна биопсия, лампектомия или мастектомия) това означава, че не трябва да се подлагате на някаква допълнителна операция или процедура за да се направи теста.

В световен мащаб направените тестове Oncotype DX преди края на 2019 година са около 1 200 000. Те са заявени от повече от 60 000 лекари от целия свят. В някои държави, като например САЩ, Oncotype DX се прави на всяка подходяща за това жена, новодиагностицирана с рак на млечната жлеза (около 60% от пациентите с новооткрит рак на млечната жлеза). Oncotype DX е важна част от всички основополагащи гайдлайни (насоки за лечение) в световен мащаб. През 2014 година Oncotype DX влезе и в Българските гайдлайни за лечение на рак на млечната жлеза. 

Ексклузивен представител на Genomic Health Inc. за България е iHAS Ltd (ИХАС ООД). 

   

Да се прилага или да не се прилага химиотерапия при ранен инвазивен рак на гърдата?

Ако наскоро Ви е била поставена диагноза ранен стадий на инвазивен рак на гърдата позитивен за рецептора на естроген (ER+), Вие ще дискутирате възможностите за Вашето лечение с Вашия лекар. Като част от плана на лечение може да Ви бъде дадена възможност да имате адювантна /допълнителна/ химиотерапия в допълнение към хормоналната терапия (tamoxifen или ароматазен инхибитор). Изборът на оптималното лечение за рак на гърдата е важно и трябва внимателно да се преценят рисковете и предимствата на химиотерапията и заедно с Вашия лекар да вземете решение, което е най-добро за Вас.

При обсъждане на най-добрата опция за адювантно лечение за ранен рак на гърдата, лекарят обикновено взема предвид Вашата възраст, общо здравословно състояние и личните обстоятелства, както и размера и степента на диференциация на тумора и дали са засегнати лимфни възли. Чрез изследване на биологията на конкретните туморни клетки, тестът Oncotype DX може да добави ценна информация към тези фактори. По този начин, Oncotype DX може да помогне на Вас и Вашия лекар да вземете едно по-компетентно и съобразено с Вашата личност решение относно това, дали да се лекувате с химиотерапия или не, на базата на допълнителна информация, която е специфична за биологията на Вашия рак.

 

Кога трябва да се използва теста за рак на гърдата Oncotype DX®?

По време на операцията, гръдният хирург ще отстрани рака на млечната жлеза и околните тъкани, a тази тъкан се изследва и запазва от патолога на лечебното заведения, където е извършена оперативната интервенция. Участъци от раковата тъкан трябва да се изпратят до лабораторията на Genomic Health® (фирмата, която създаде теста Oncotype DX) в Редууд, Калифорния. За съдействие по самото изпращане и всякаква друга информация относно теста Oncotype DX  можете да се обърнете към представител на iHAS.

След като бъдат гонови резултатите от теста за рак на гърдата Oncotype DX се изпращат лично до Вас, както и до Вашия лекуващ лекар-онколог.

За да се получат резултати от изпитванията не са необходими допълнителни инвазивни процедури.

 

Отговарям ли на условията за теста?

Oncotype DX® е диагностичен тест, който може да бъде извършен след първоначалната хирургична операция за рак на гърдата. Можете да използвате контролния списък по-долу, за да определите дали сте потенциален кандидат за теста за рак на гърдата Oncotype DX.

Може да сте кандидат за теста за рак на гърдата Oncotype DX, ако от медицинска гледна точка отговаряте на условията за химиотерапия и:

- сте били диагностицирана със стадий I, II или IIIa на инвазивен рак на гърдата който е позитивен за рецептора на естроген (ER+) и отрицателен за рецептор на човешкия епидермален растежен фактор (HER2-) и засегнатите лимфни възли са не повече от 3 (N0-N3).

 

Попитайте Вашия лекар-онколог дали сте подходяща за теста за рак на гърдата Oncotype DX.

Ако сте били диагностицирана с неинвазивен рак на гърдата, по-конкретно дуктален карцином in situ (също така известен като DCIS) моля кликнете тук за да посетите раздел DCIS на нашия уебсайт за повече информация.
Решението дали да поръчате или да не поръчате теста за рак на гърдата Oncotype DX е нещо, което Вие и Вашия лекар трябва да направите заедно.

 

Genomic Health Inc. е компанията разработила теста Oncotype DX® за рак на гърдата 

Тестът Oncotype DX за рак на млечната жлеза е разработен от фирмата Genomic Health.Той включва панел от 21 гени. Шестнадесет от тези гени са свързани с рака на гърдата; останалите 5 са референтни. След анализиране на множество проби, екипът на компанията разработва математическа формула, включваща нивото на експресия на всеки от тези важни гени. Тази формула дава резултат под формата на число от нула до сто наречен Recurrence Score®. Той предсказва риска от рецидив за пациента. За да се верифицира неговата точност, показателя Recurrence Score е валидиран в много клинични изследвания. Към днешна дата, са анализирани тумори от над четири хиляди пациента в тринадесет клинични изследвания. Двата ключови компонента на теста за рак на гърдата Oncotype DX са технология на анализ на генната експресия и формулата.

 

Цена и реимбурсиране?