Google PlusFacebookYoutube
Вивафарма Салюшънс ООД
Вивафармa Салюшънс
Медикаменти

Oncotype DX

 - Изображение 1
Цена:
5900.00 лв.

Брошура на Oncotype DX - моля натиснете тук

 

 

Наскоро сте били диагностицирани с рак на гърдата в ранен стадий? Трудно ли Ви е да вземете решение за метода на лечение? Ако е така, за Вас може да представлява интерес да разберете, че не всички жени с рак на гърдата в ранен стадий имат полза от химиотерапия.

Oncotype DX® е диагностичен тест, който помага да се открият жените, имащи рак на гърдата с позитивни рецептори за естроген и негативни лимфни възли, които е по-вероятно да имат полза от добавяне на химиотерапия към тяхното хормонално лечение. Този тест, също така, помага да се оцени индивидуално за всяка жена каква е вероятността ракът на гърдата да рецидивира. Следователно, тестът Oncotype DX осигурява важна информация, която пациентите и техните лекари могат да използват, когато вземат решения за лечението. Жени след менопаузата, наскоро диагностицирани с рак на гърдата и с положителни лимфни възли (1-3 положителни възли), позитивен за рецептора на естроген, също могат да са подходящи кандидати за теста Oncotype DX.

Вашият лекар може да Ви помогне да решите, дали теста Oncotype DX е подходящ за Вашето състояние.

Обща информация

Oncotype DX е молекулно диагностичен тест, който анализира индивидуалната биология на тумора при рак на гърдата чрез изследване на дейността на 21 гена в туморната тъкан. Резултатите от анализа се подават във формула, която дава резултата Recurrence Score® (скала за оценка на риска от рецидив). Резултатът на Recurrence Score, който е число между 0 и 100, може да предостави информация относно това колко вероятно е Вашият рак на гърдата да се появи отново в рамките на 10 години от поставянето на диагнозата и може би по-важното е, каква е вероятността, Вие да имате полза от химиотерапия.

Тъй като, тестът Oncotype се извършва върху малко количество тъкан, отстранена по време на Вашата първоначална операция (пункционна биопсия, лампектомия или мастектомия) това означава, че не трябва да се подлагате на някаква допълнителна операция или процедура за да се направи теста.

За миналата 2018 година повече от 250 000  теста Oncotype DX за рак на гърдата са били заявени от повече от 10 000 лекари в над 60 страни. Тестът Oncotype беше проучен и валидиран в 1 независими изследвания, включващи повече от 4000 пациенти с  инвазивен рак на гърдата.

Да се прилага или да не се прилага химиотерапия при ранен инвазивен рак на гърдата?

Ако наскоро Ви е била поставена диагноза ранен стадий на инвазивен рак на гърдата позитивен за рецептора на естроген (ER+), Вие ще дискутирате възможностите за Вашето лечение с Вашия лекар. Като част от плана на лечение може да Ви бъде дадена възможност да имате адювантна /допълнителна/ химиотерапия в допълнение към хормоналната терапия (tamoxifen или ароматазен инхибитор). Изборът на оптималното лечение за рак на гърдата е важно и трябва внимателно да се преценят рисковете и предимствата на химиотерапията и заедно с Вашия лекар да вземете решение, което е най-добро за Вас.

При обсъждане на най-добрата опция за адювантно лечение за ранен рак на гърдата, лекарят обикновено взема предвид Вашата възраст, общо здравословно състояние и личните обстоятелства, както и размера и степента на диференциация на тумора и дали са засегнати лимфни възли. Чрез изследване на биологията на конкретните туморни клетки, тестът Oncotype DX може да добави ценна информация към тези фактори. По този начин, Oncotype DX може да помогне на Вас и Вашия лекар да вземете едно по-компетентно и съобразено с Вашата личност решение относно това, дали да се лекувате с химиотерапия или не, на базата на допълнителна информация, която е специфична за биологията на Вашия рак.

 

Кога трябва да се използва теста за рак на гърдата Oncotype DX®?

По време на операцията, гръдният хирург ще отстрани рака на млечната жлеза и околните тъкани, a тази тъкан се изследва и запазва от патолога на лечебното заведения, където е извършена оперативната интервенция. Участъци от раковата тъкан трябва да се изпратят до лабораторията на Genomic Health® (фирмата, която създаде теста Oncotype DX) в Редууд, Калифорния. За съдействие по самото изпращане и всякаква друга информация относно теста Oncotype DX  можете да се обърнете към представител на iHAS.

След като бъдат гонови резултатите от теста за рак на гърдата Oncotype DX се изпращат лично до Вас, както и до Вашия лекуващ лекар-онколог.

За да се получат резултати от изпитванията не са необходими допълнителни инвазивни процедури.

Отговарям ли на условията за теста?

Oncotype DX® е диагностичен тест, който може да бъде извършен след първоначалната хирургична операция за рак на гърдата. Можете да използвате контролния списък по-долу, за да определите дали сте потенциален кандидат за теста за рак на гърдата Oncotype DX.

Може да сте кандидат за теста за рак на гърдата Oncotype DX, ако от медицинска гледна точка отговаряте на условията за химиотерапия и:

- сте били диагностицирана със стадий I, II или IIIa на инвазивен рак на гърдата който е позитивен за рецептора на естроген (ER+) и отрицателен за рецептор на човешкия епидермален растежен фактор (HER2-) и нямате засягане на лимфните възли (N-).

или

- сте жена след менопаузата, с наскоро диагностициран ER+, HER2-положителен рак на млечната жлеза и с 1 до 3 положителни лимфни възела.

Ако не сте сигурна дали сте или не сте кандидат за теста за рак на гърдата Oncotype DX, моля попитайте Вашия лекар.

Ако сте били диагностицирана с неинвазивен рак на гърдата, по-конкретно дуктален карцином in situ (също така известен като DCIS) моля кликнете тук за да посетите раздел DCIS на нашия уебсайт за повече информация.
Решението дали да поръчате или да не поръчате теста за рак на гърдата Oncotype DX е нещо, което Вие и Вашия лекар трябва да направите заедно.

Как беше разработен тестът за рак на гърдата Oncotype DX®?

Тестът Oncotype DX беше разработен от фирмата Genomic Health. Учените от Genomic Health изследваха и разработиха панел от 21 гени. Шестнадесет от тези гени са свързани с рака на гърдата; останалите 5 бяха добавени, за да се нормализира експресията за всеки пациент. След анализиране на множество проби, екипът разработи математическа формула, включваща нивото на експресия на всеки от тези важни гени. Тази формула дава резултат от едно число от нула до сто, което е резултатът наречен Recurrence Score®. Той предсказва риска от рецидив за пациента. За да се верифицира неговата точност, показателя Recurrence Score беше валидизиран в няколко клинични изследвания. Към днешна дата, са анализирани  тумори от над четири хиляди пациента в тринадесет клинични изследвания. Двата ключови компонента на теста за рак на гърдата Oncotype DX са технология на анализ на генната експресия и формулата.